Геология және пайдалы қазбалардың кен орындарын барлау

Білім беру бағдарламасы


6М070600 – Геология және пайдалы қазбалар кенорындарын барлау каз.doc
6М070600 – Геология и разведка месторождений полезных ископаемых рус.docx