Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі

Білім беру бағдарламасы

5В073100 – Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды рус.doc
5В073100-Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі каз.doc
5В073100 – Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі каз.doc