Құрылыс

Білім беру бағдарламасы

5В072900 Құрылыс (Энергия тиімді ғимараттар құрылысы ) каз.doc
5В072900-Строительство (Строительство энергоэффективных зданий) рус.doc
5В072900-Құрылыс (Ғимараттар мен имараттарды есептеу және жобалау) каз.doc
5В072900-Строительство(Расчет и проектирование зданий и сооружений) рус.doc