Технологиялық машиналар және жабдықтар

Білім беру бағдарламасы

5В072400 – Технологические машины и оборудование рус.docx
5В072400 – Технологиялық машиналар мен жабдықтар каз.docx