БАКАЛАВРИАТ

5В010200 - Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі

5В010300 - Педагогика және психология

5В010800 - Дене шынықтыру және спорт

5В010900 - Математика

5В011000 - Физика

5В011100 - Информатика

5В011300 - Биология

5В011400 - Тарих

5В011600 - География

5В011700 - Қазақ тілі мен әдебиеті

5В011800 - Орыс тілі мен әдебиеті

5В011900 - Шетел тілі: екі шетел тілі

5В020200 - Халықаралық қатынастар

5В020700 - Аударма ісі

5В030100 - Құқықтану

5В050600 - Экономика

5В050700 - Менеджмент

5В050800 - Есеп және аудит

5В050900 - Қаржы

5В051000 - Мемлекеттік және жергілікті басқару

5В060800 - Экология

5В070300 - Ақпараттық жүйелер

5В070600 - Геология және пайдалы қазбалар кен орнын барлау

5В070800 - Мұнай газ ісі

5В071200 - Машина жасау

5В071300 - Көлік, көліктік техника және технологиялар

5B071500 - Теңіз техникасы және технологиясы

5В071800 - Электр энергетикасы

5В072100 - Органикалық заттардың химиялық технологиясы

5В072400 - Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша)

5В072900 - Құрылыс

5В073100 - Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі

5В073200 - Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша)

5В090100 - Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру

5В090200 - Туризм

5В090300 - Жерге орналастыру

5В090700 - Кадастр